Національна асоціація кредитних спілок України
 
Головна сторінка
Принципи діяльності
Умови членства
Правила надання фінансових послуг
свідоцтва та ліцензіії
Органи управління
 -  архів
Контактна інформація та реквізити
Звітність та Аудит за 2011 рік
Звітність та Аудит за 2012 рік
Звітність та Аудит за 2013 рік
Звітність та Аудит за 2014 рік
Звітність та Аудит за 2015 рік
Звітність та Аудит за 2016 рік
Звітність та Аудит за 2017 рік
Звітність та Аудит за 2018 рік
Звітність та Аудит за 2019 рік
Звітність та Аудит за 2020 рік
 

                                                                                                                                                                             До Національного банку України

Кредитна Спілка   «Прикарпаття»  

         20 липня 2021р.                                                                                                                                                            м. Коломия

Довідка

довідку про склад органів управління кредитної спілки, у якій зазначаються щодо кожної особи прізвище, ім'я та по батькові, дані паспорта або документа, який його замінює (із зазначенням серії, номера, ким і коли виданий), посада та освіта, відомості щодо наявності (відсутності) непогашеної судимості.

з/п

Прізвище, ім’я та по

батькові

Дані паспорта або документа, який його замінює

Посада в органі управління

Освіта

Відомості про наявність (відсутність) непогашеної судимості

Члени Спостережної ради Кредитної Спілки «Прикарпаття»

1

Коптюх

Сергій Сергійович

 

Голова спостережної ради

Вища

відсутня непогашена

судимість

2

Довганюк Галина Володимирівна

 

Заступник голови спостережної ради

Вища

відсутня непогашена

судимість

3

Тарновецький Володимир Васильович

 

Секретар спостережної ради

Вища

відсутня непогашена

судимість

4

 Кашевко Іван Юрійович

 

Член спостережної ради

Вища

відсутня непогашена

судимість

5

Платановська Аліна Миколаївна

.

Член спостережної ради

Вища

відсутня непогашена

судимість

Члени Ревізійної комісії Кредитної Спілки «Прикарпаття»

1

Підлипчак Тамара Павлівна

 

Голова ревізійної комісії

Вища

відсутня непогашена

судимість

2

Гритчук Ярослав Степанович

 

Заступник голови ревізійної комісії

Вища

відсутня непогашена

судимість

Члени Кредитного комітету Кредитної Спілки «Прикарпаття»

1

Коптюх

Сергій Сергійович

 

Голова кредитного комітету

Вища

відсутня непогашена

судимість

2

Тимофій Юрій Іванович

 

Заступник голови кредитного комітету

Вища

відсутня непогашена

судимість

3

Семенюк Ігор Петрович

 

Секретар кредитного комітету

Вища

відсутня непогашена судимість

Члени Правління Кредитної Спілки «Прикарпаття»

1

Тимофій Юрій Іванович

 

Голова правління

Вища

відсутня непогашена

судимість

2

Давидяк Ігор Богданович

 

Член правління

Вища

відсутня непогашена

судимість

3

Гнатюк

Ірина Степанівна

 

Секретар правління

Вища

відсутня непогашена

судимість

 

 

___________________

(підпис)  

М. П.

 

Ю.І.Тимофій

Голова правління  Кредитної Спілки «Прикарпаття»
До Національного банку України

Кредитна Спілка   «Прикарпаття»  

2 червня 2021р.                                                                                                                                            


м. Коломия

Довідка

 

довідку про склад органів управління кредитної спілки, у якій зазначаються щодо кожної особи прізвище, ім'я та по батькові, дані паспорта або документа, який його замінює (із зазначенням серії, номера, ким і коли виданий), посада та освіта, відомості щодо наявності (відсутності) непогашеної судимості.

 

 

з/п

Прізвище, ім’я та по

батькові

Дані паспорта або документа, який його замінює

Посада в органі управління

Освіта

Відомості про наявність (відсутність) непогашеної судимості

Члени Спостережної ради Кредитної Спілки «Прикарпаття»

1

Коптюх

Сергій Сергійович

 

Голова спостережної ради

Вища

 

2

Мензатюк Олександр Дмитрович

 

Заступник голови спостережної ради

Вища

 

3

Голюка

Галина Сергіївна

 

Секретар спостережної ради

Вища

 

4

 Кашевко Іван Юрійович

 

Член спостережної ради

Вища

 

 

5

Копайгоренко Ірина Євгенівна

 

Член спостережної ради

Вища

 

 

Члени Ревізійної комісії Кредитної Спілки «Прикарпаття»

1

Підлипчак Тамара Павлівна

 

Голова ревізійної комісії

Вища

 

 

2

Гритчук Ярослав Степанович

 

Заступник голови ревізійної комісії

Вища

 

Члени Кредитного комітету Кредитної Спілки «Прикарпаття»

1

Коптюх

Сергій Сергійович

 

Голова кредитного комітету

Вища

 

 

2

Тимофій Юрій Іванович

 

Заступник голови кредитного комітету

Вища

 

3

Семенюк Ігор Петрович

 

Секретар кредитного комітету

Вища

 

Члени Правління Кредитної Спілки «Прикарпаття»

1

Тимофій Юрій Іванович

 

Голова правління

Вища

 

 

2

Давидяк Ігор Богданович

 

Член правління

Вища

 

 

3

Гнатюк

Ірина Степанівна

 

Секретар правління

Вища

 

 

 

___________________

(підпис)  

М. П.

 

Ю.І.Тимофій

Голова правління  Кредитної Спілки «Прикарпаття»

 


До Національного банку України

Кредитна Спілка   «Прикарпаття»

12 травня 2021р.                                                                                                                                                                           м. Коломия

 

Довідка

довідку про склад органів управління кредитної спілки, у якій зазначаються щодо кожної особи прізвище, ім'я та по батькові, дані паспорта або документа, який його замінює (із зазначенням серії, номера, ким і коли виданий), посада та освіта, відомості щодо наявності (відсутності) непогашеної судимості.

 

з/п

Прізвище, ім’я та по

батькові

Дані паспорта або документа, який його замінює

Посада в органі управління

Освіта

Відомості про наявність (відсутність) непогашеної судимості

Члени Спостережної ради Кредитної Спілки «Прикарпаття»

1

Коптюх

Сергій Сергійович

 

Голова спостережної ради

Вища

 

2

Мензатюк Олександр Дмитрович

 

Заступник голови спостережної ради

Вища

 

3

Голюка

Галина Сергіївна

 

Секретар спостережної ради

Вища

 

4

 Кашевко Іван Юрійович

 

Член спостережної ради

Вища

 

 

5

Копайгоренко Ірина Євгенівна

 

Член спостережної ради

Вища

 

 

Члени Ревізійної комісії Кредитної Спілки «Прикарпаття»

1

Підлипчак Тамара Павлівна

 

Голова ревізійної комісії

Вища

 

 

2

Гритчук Ярослав Степанович

 

Заступник голови ревізійної комісії

Вища

 

Члени Кредитного комітету Кредитної Спілки «Прикарпаття»

1

Коптюх

Сергій Сергійович

 

Голова кредитного комітету

Вища

 

 

2

Тимофій Юрій Іванович

 

Заступник голови кредитного комітету

Вища

 

3

Костюк Наталія Романівна

 

Секретар кредитного комітету

Вища

 

Члени Правління Кредитної Спілки «Прикарпаття»

1

Тимофій Юрій Іванович

 

Голова правління

Вища

 

 

2

Давидяк Ігор Богданович

 

Член правління

Вища

 

 

3

Гнатюк

Ірина Степанівна

 

Секретар правління

Вища

 

 

 

___________________

(підпис)  

М. П.

 

Ю.І.Тимофій

Голова правління  Кредитної Спілки «Прикарпаття»

 
 Органи управління кредитної спілки
Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.

Загальні збори членів кредитної спілки
Вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів. Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них представлено не менш як 50 відсотків членів кредитної спілки особисто або за дорученням іншим членам кредитної спілки. Голосування на загальних зборах відбувається за принципом - один член кредитної спілки, присутній на зборах, має один голос. Загальні збори членів кредитної спілки скликаються спостережною радою у строки, передбачені статутом кредитної спілки, але не рідше ніж один раз на рік.

Спостережна рада кредитної спілки
 Спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної цим Законом та статутом кредитної спілки, контролює і регулює діяльність правління та кредитного комітету.

Правління кредитної спілки
 Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою. 

Кредитний комітет
 Кредитний комітет  
кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності кредитної спілки.
 
 Ревізійна комісія
 Контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки здійснює Ревізійна комісія.


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України